Home » Posts tagged with » penuntut ilmu

Pemuda Yatim dan Miskin yang Mendapatkan Anak Ulama yang Cantik

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pemuda Yatim dan Miskin yang Mendapatkan Anak Ulama yang Cantik

Penulis : Al-Ustadz Abu Imron Sanusi Said Bin Al –Musayyib, Beliau memiliki seorang putri yang  sangat cantik, suatu ketika sang khalifah Abdul Malik bin Marwan datang untuk meminang putrinya untuk dinikahkan kepada putranya Al-Walid bin Abdul Malik, namun Said bin Musayyib menolak lamaran tersebut bahkan dia menikahkan putrinya dengan seorang muridnya yang miskin dan yatim […]

\ \ \ \ \ \

Kajian Intensif Sabtu-Ahad (Aqidah Salaf dari Uraian Imam Sufyan Ats-Tsaury dan Al-Manzhumah Al-Mimiyah (Akhlak dan Kriteria Penuntut Ilmu))

InsyaAllah akan diadakan Daurah Kajan Intensif Sabtu-Ahad. Daurah intensif ini akan membahas tuntas 2 kitab aqidah, yaitu Aqidah Salaf dari Uraian Imam Sufyan Ats-Tsaury dan Al-Manzhumah Al-Mimiyah (Akhlak dan Kriteria Penuntut Ilmu). Berikut ini adalah info daurah tersebut :