Home » Posts tagged with » dusta

Remeh tapi Bahaya

\

Remeh tapi Bahaya

Ada sebuah kebiasaan buruk yang tersebar di tengah kaum muslimin, bagaikan cendawan di musim hujan. Kebiasaan buruk itu adalah dusta alias bohong. Banyak diantara kita menganggap dusta itu sebagai perkara yang remeh. Betul, remeh bagi sebagian orang, tapi dosanya besar, dan berbahaya bagi iman kita!! Saking tersebarnya kebiasaan bohong ini, kini sulit menemukan orang-orang yang […]

Buah Delima yang Kecut

\ \ \ \ \

Buah Delima yang Kecut

Dahulu kala ada seorang laki-laki yang bernama Al-Mubarak dia adalah seorang pembantu dari seorang saudagar penduduk Hamdzan dari Bani Hanzhalah di daerah Khurasan. Ia bekerja di perkebunan saudagar itu dalam jangka waktu yang lama. Pada suatu hari, datanglah saudagar tersebut ke perkebunannya. Ia menyuruh Al-Mubarak mengambilkan buah delima yang manis dari kebunnya . Al–Mubarak pun […]