Kebiasaan Berdzikir

Dilihat 283 kali | Kirim Ke Teman

Hadits-hadits tentang berdzikir amat banyak bertebaran, baik yang shohih, maupun yang dho’if (lemah). Diantara hadits lemah dalam hal ini,

لَيَذْكُرَنَّ اللهَ أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ, يُدْخِلُهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

“Benar-benar akan ada beberapa kaum yang berdzikir kepada Allah di dunia pada tempat tidur yang terhampar; Allah akan memasukkan mereka ke dalam tingkatan-tingkatan (surga) yang tertinggi”. [HR. Ibnu Hibban (398), dan Ath-Thoyalisiy dalam Al-Musnad (1110, & 1391)]

Hadits ini adalah dho’if (lemah) disebabkan oleh Darroj Abis Samhi yang lemah saat meriwayatkan hadits dari Abul Haitsam. Sedang hadits ini termasuk diantaranya. Olehnya, Syaikh Al-Albaniy Al-Atsariy melemahkan hadits ini dalam Adh-Dho’ifah (5327)

Tags:

Artikel di Kategori ini :

  1. Memandang Wanita Cantik
  2. Macam-macam Wanita
  3. Bertaqwa di Masa Tua
  4. Jum’at Hajinya Orang Fakir
  5. Orang Baik dibutuhkan Orang
  6. Empat Berkah dari Langit
  7. Hampir-Hampir Kefakiran Mendekati Kekufuran
  8. Nabi Ilyas dan Khidir Bersaudara Kandung
  9. Kisah Nabi Idris bersama Malaikat Maut
  10. Tuntutlah Duniamu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *