Apakah Sekedar Mengucapkan Syahadah itu Sudah Termasuk Muslim ???

Dilihat 892 kali | Kirim Ke Teman

Syaikh Sholih bin Fauzan hafizhohullah

Pertanyaan : Syahadah Laa Ilaha illallah adalah kunci dan pokok yang paling mendasar dari agama Islam. Apakah orang yang sekedar mengucapkannya walaupun tanpa ada amalan sudah termasuk ke dalam kaum muslimin ? Dan apakah agama-agama yang turun dari langit (Yahudi dan Nashara) –selain agama islam yang dibawa oleh Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallam- juga datang dengan pokok yang sangat mendasar ini ?

Jawab : “Barangsiapa yang bersaksi bahwa Laa Ilaha illallah (Tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah) dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia dihukumi sebagai muslim dan terjaga darahnya. Jika dia beramal dengan konsekuensinya secara zhohir dan batin maka ini adalah muslim yang sebenarnya, baginya kabar gembira di kehidupan dan akhirat.

Jika dia beramal dengan konsekuensinya secara zhohir saja maka dia dihukumi sebagai muslim secara zhohir dan diperlakukan dengan perlakuan muslim, adapun secara batin dia adalah munafik, Allah yang menangani hisabnya. Dan jika dia tidak beramal dengan konsekuensi Laa Ilaha illallah dan mencukupkan diri dengan sekedar mengucapkannya atau bahkan mengamalkan kebalikannya maka dia dihukumi sebagai murtad dan diperlakukan dengan perlakuan orang-orang yang murtad.

Dan jika dia mengamalkan konsekuensinya pada sebagian perkara tidak pada sebagian yang lain, maka dilihat : jika yang dia tinggalkan adalah amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan murtad maka dia dihukumi sebagai murtad, seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Dan jika yang dia tinggalkan adalah amalan yang kalau ditinggalkan tidak menyebabkan dia murtad maka dia tetap dianggap sebagai seorang mu`min yang kurang keimanannya disesuaikan dengan amalan yang dia tinggalkan, seperti para pelaku dosa-dosa di bawah kesyirikan.

Dan hukum terperinci ini di bawa oleh seluruh syari’at yang datang dari langit”.

Sumber : Jurnal Al-Atsariyyah Vol. 01/Th01/2006

Artikel di Kategori ini :

  1. Menggugat Emansipasi
  2. Pintu Taubat Masih Terbuka
  3. Batilnya Aqidah Reinkarnasi
  4. Laksana Bulan dan Bintang
  5. SURAT TERBUKA UNTUK YAHUDI DAN JUGA KAUM MUSLIMIN
  6. Berlindung kepada Makhluk Halus
  7. Hukum Mempelajari Injil
  8. Mendulang Permata dari Lautan Taqwa
  9. Menyembelih untuk Selain Allah
  10. Istighotsah Syirik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *